Notre Dame - opracowanie - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Norte Dame - interpretacja

Wiadomości wstępne Wiersz Notre Dame, będący doskonałą ilustracją kreacjonizmu poezji Juliana Przybosia, pochodzi z tomu poezji Równanie serca z 1938 roku. Jest to jeden z najbardziej znanych utworów awangardzisty krakowskiego, o którym krytyk i badacz literatury - Artur Sandauer – powiedział: jest to poetycki przekład katedry z kamienia na katedrę ze słów. Liryk jest często zestawiany z innymi wierszem... więcejNorte Dame - analiza

Pierwszą rzeczą, która przykuwa uwagę po lekturze wiersza jest fakt, iż czytelnik ma wrażenie, że oto na jego oczach powstaje katedra, że wzlatuje do góry z nicości, dzięki milionowi rąk złożonych do modlitwy:
Z miliona złożonych do modlitwy palców wzlatująca przestrzeń!
Nie bez powodu Przyboś był i jest nazywany budowniczym słowa, architektem poetyckiego obrazu. Wiersz Juliana Przybosia jest bardzo dynamiczny.... więcej