Widzenie katedry w Chartres - opracowanie - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Widzenie katedry w Chartres - interpretacja

Wiersz Juliana Przybosia Widzenie katedry w Chartres jest utrzymany w tej samej stylistyce, co tekst poświęcony katedrze paryskiej Notre Dame. Wiersz dotyczy katedry w Chartres (Cathédrale Notre-Dame de Chartres) - gotyckiej budowli sakralnej pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny we Francji. Pierwsza zwrotka może być interpretowana jako symbol odcięcia wnętrza od murów, czyli odłączenia katedry od jej świętego znaczenia... więcejWidzenie katedry w Chartres - analiza

Wiersz Widzenie katedry w Chartres posiada nieregularną budowę. Przyboś podzielił go za pomocą graficznych wyodrębnień na pięć nierównych części: 1.pierwszą zwrotkę, 2.pojedyncze zdanie Krążę z tobą pod strażą witraży, 3.drugą strofę, 4.trzecią zwrotkę, 5.trzy linijki zakończenia. Widoczny w wyróżnionym graficznie (dla zwrócenia uwagi czytelnika), kończącym pierwszą zwrotkę wersie zwrot Krążę... więcej